WUOK
Wijs in Uitdagend Onderwijs aan Kinderen

Welkom bij WUOK Onderwijs

WUOK Onderwijs wil een bijdrage leveren aan het sociaal-/emotioneel welbevinden en de cognitieve ontwikkeling van kinderen door middel van het verzorgen van uitdagende inspirerende lessen(series) en workshops. 

Kort samengevat komt dit neer op: "Plezier in leren" en "Groei door uitdaging"

De doelgroep is kinderen uit de midden- en bovenbouw van de basisschool. Wij bieden deze kinderen de mogelijkheid hun creatieve, analytische en probleemoplossende vaardigheden (samen) in te zetten en verder te ontwikkelen. Dit vindt plaats in groepen van 6-10 kinderen waardoor de begeleiding optimaal kan zijn, de betrokkenheid groot is en interactie en samenwerking met de hele groep mogelijk is.

Op onze site kunt u vinden welke lessen(series) en workshops wij aanbieden en krijgt u een indruk van enkele door WUOK Onderwijs bij verschillende opdrachtgevers uitgevoerde activiteiten.

WUOK - Wijs in Uitdagend Onderwijs aan Kinderen